კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

რატომ ინვესტირება გავლენისთვის?

01

მდგრადი და გრძელვადიანი გავლენის შექმნა

მდგრადი და გრძელვადიანი გავლენის შექმნა

ინვესტირება გავლენისთვის არის შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოთ მდგრადი და გრძელვადიანი გავლენის შექმნაში და ხელშესახები სარგებელი მოუტანოთ როგორც ადამიანებს, ისე ჩვენს პლანეტას. 

02

კორპორაციული პასუხისმგებლობის განხორციელება სტრატეგიული მიდგომებით

კორპორაციული პასუხისმგებლობის განხორციელება სტრატეგიული მიდგომებით

გავლენის ფონდში ინვესტირებით თქვენ მხარს უჭერთ სულ მცირე 10 სოციალური საწარმოს გაძლიერებას და ხელს უწყობთ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევას.  გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების მიდგომების გამოყენება, ერთჯერად, წერტილოვან საქმიანობებთან შედარებით, იძლევა მეტად მასშტაბური სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის შექმნის შესაძლებლობას.

03

გავლენის მქონე ინვესტიციების გლობალურ ეკოსისტემაში გაერთიანება

გავლენის მქონე ინვესტიციების გლობალურ ეკოსისტემაში გაერთიანება

გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირება (Impact Investing) მთელს მსოფლიოში სწრაფად მზარდი სფეროა. გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების გლობალური ქსელის (GIIN) თანახმად, გავლენის მქონე ინვესტიციების ბაზარი მსოფლიოს მასშტაბით 1.164 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. აქციოს საქმიანობაში წვლილის შეტანა შესაძლებლობას გაძლევთ გახდეთ მასშტაბური ეკოსისტემის ნაწილი და  დადებითი სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებების მონაწილე.

რას გთავაზობთ?

logo

გახდეთ ლიდერი სოციალური გავლენის სფეროში საერთაშორისო დონეზე აღიარებული მექანიზმის, გავლენის ფონდის, გავლით

logo

დაზოგოთ დრო და ადმინისტრაციული რესურსი გრძელვადიანი დადებითი სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის შესაქმენლად

ინვესტორები

სარგებელი გავლენის ინვესტორებისთვის

დადებითი სოციალური გავლენის შექმნა

 • გრძელვადიანი და მდგრადი სოციალური გავლენის შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმება და განათლება, გარემოს დაცვა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება
 • 10 სოციალური საწარმოს მხარდაჭერა ბიზნესის გაფართოებისა და სოციალური გავლენის მასშტაბის გაზრდის თვალსაზრისით
 • დროისა და რესურსის დაზოგვა, რაც სოციალური საწარმოების პირდაპირი მხარდაჭერის შემთხვევაში არის საჭირო

ინვესტორის წვლილის აღიარება

 • ლოგოს განთავსება ბეჭდურ, ონლაინ და ვიდეო საკომუნიკაციო მასალაზე
 • მედიაგაშუქების უზრუნველყოფა
 • ფონდის მრჩეველთა საბჭოსა და საინვესტიციო კომისიის წევრობა
 • ფონდის ღონისძიებებზე წარდგენა
 • სტატიების/ინტერვიუების მომზადება და განთავსება
 • აქციოს, CSRDG-სა და EVPA-ს სოციალური მედიის არხებითა და სხვა რესურსებით ინფორმაციის გავრცელება

მრავალფეროვანი გამოცდილების გაზიარება

 • თანამედროვე და განახლებადი ინფორმაცია გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების მიდგომების შესახებ;
 • საერთაშორისო დონეზე მოქმედი გავლენის ინვესტორების გამოცდილების გაზიარება;
 • გავლენის ინვესტორთა საერთაშორისო წრეში გაერთიანება და ღონისძიებებზე დასწრება 
 • საქართველოში პირველი გავლენის ინვესტორთა კლუბის საპატიო წევრობა და სფეროს განვითარებაში აქტიური მონაწილეობა

როგორ გახდეთ გავლენის ინვესტორი?

ჩვენი გავლენის ინვესტორები

banner

გავლენის ფონდში ინვესტირება