კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

რატომ ინვესტირება გავლენისთვის

01

გზა მდგრადი და გრძელვადიანი გავლენის შესაქმნელად

გზა მდგრადი და გრძელვადიანი გავლენის შესაქმნელად

ინვესტირება გავლენისთვის ეს არის შესაძლებლობა, ინვესტიციით მიიღოთ სარგებელი როგორც ფინანსური, ისე სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენების მიმართულებით. .სოციალური გავლენის შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებისა და განათლების, გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების სფეროებში.

02

CSR-ის სტრატეგიული მიდგომით განხორციელების შესაძლებლობა

CSR-ის სტრატეგიული მიდგომით განხორციელების შესაძლებლობა

ფონდში ინვესტირებითა და 10 სოციალური საწარმოს მხარდაჭერით თქვენ შეძლებთ ჩაერთოთ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მიღწევაში - გენდერული თანასწორობა, ღირსეული სამუშო ეკონომიკური ზრდა, მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.

03

თანამედროვე ტენდენციებში ჩართულობა

თანამედროვე ტენდენციებში ჩართულობა

 

გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირება დასავლეთში საფინანსო სექტორისა და ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მიდგომაა.

04

გამარჯობა

გამარჯობა

იმირომტომ

რას გთავაზობთ

logo
1

ტესტი 1 გახდეთ ლიდერი გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების სფეროში.

logo
2

ტესტი 2 მიაღწიოთ CSR მიზნებს სტრატეგიული მიდგომებით და შექმნათ მდგრადი დადებითი გავლენა საზოგადოებისა და გარემოსთვის.

ინვესტორები

სარგებელი გავლენის ინვესტორებისთვის

პირველი სათაური აქ ტესტი 1

 • Within the European Union funded projects, the Center for Strategic Research and Development of Georgia has been implementing social entrepreneurship development programme since 2016.
 • We are happy to be alongside with the CSRDG in supporting the field-development in the country of Georgia and, eastern partnership region at large. Furthermore, it is notable, that Georgia is taking a leading position in Eastern Europe in regards with the field-development and progress.

 • სოციალური გავლენის შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებისა და განათლების, გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების სფეროებში;
 • 10 სოციალური საწარმოს მხარდაჭერა ბიზნესის გაფართოებისა და სოციალური გავლენის მასშტაბის გაზრდის თვალსაზრისით;
 • საინვესტიციო კომისიაში მონაწილეობა როტაციის პრინციპით; სამიზნე სოციალური საწარმოების მენტორობა.

საერთაშორისო გამოცდილება

 

 • თანამედროვე და განახლებადი ინფორმაცია გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების მიდგომების შესახებ;
 • საერთაშორისო დონეზე მოქმედი გავლენის ინვესტორების გამოცდილების გაზიარება
 • გავლენის ინვესტორთა საერთაშორისო წრეში გაერთიანება და საერთაშორისო ღონისძიებებზე დასწრება; 
 • საქართველოში გავლენის ინვესტორთა პირველი კლუბის წევრობა და სფეროს განვითარებაში აქტიური მონაწილეობა.

დამატებით გთავაზობთ

 

 • გამჭვირვალობას საქმიანობისა და ფინანსური ანგარიშების სახით
 • დროისა და რესურსის დაზოგვას - სოციალურ საწარმოებში ინვესტირებით შესაბამისი ადმინისტრაციული საქმიანობა განხორციელდება მთლიანად ფონდის მიერ
 • მუდმივად განახლებად ინფორმაციას ფონდის საქმიანობისა და სოციალური შედეგების შესახებ

ჩვენი გავლენის ინვესტორები

banner

მეტი ინფორმაცია ჩვენი გავლენის ინვესტორებისა და პროცესის შესახებ