კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

ფონდის დაფინანსებული სოციალური საწარმოები

ბაბალე

ბაბალე

ბაბალე აძლიერებს დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებს

ისტორიალი

ისტორიალი

ისტორიალი გავლენის ფონდის "აქციოს" პირველი მხარდაჭერილი სოციალური საწარმოა, რომე...