კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

ფონდის დაფინანსებული სოციალური საწარმოები

ჩემპი

ჩემპი

ჩემპი აძლიერებს საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას

ტენე

ტენე

ტენე ზრუნავს გარემოს დაცვაზე ეკომეგობრული USB კაბელების წარმოებით

ბაბალე

ბაბალე

ბაბალე აძლიერებს დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებს

ისტორიალი

ისტორიალი

ისტორიალი ზრუნავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებაზე