კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

პუბლიკაციები

გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების არსი

თანამედროვე მიდგომა სოციალურ გამოწვევებზე საპასუხოდ.

იხილეთ მეტი

სოციალური ინვესტირება და მომიჯნავე კონცეფციები

რით განსხვავდება გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირება ფინანსური მხარდაჭერის სხვა მიდგომებისგან?

იხილეთ მეტი